loading

 

Kedves Résztvevők!

 

Köszönjük a részvételt, nyereményjátékunk lezárult, megvan a szerencsés nyertes!

 

Amennyiben lemaradt játékunkról, akkor is érdemes felkeresnie márkakereskedésünet, ahol továbbra is rendkívüli kedvezményekkel várjuk vásárlóinkat.


1. A játék időtartama
A játék 2017. november 8-tól november 30-ig tart.
 
2. A játék szervezője
A játék szervezője a Gombos Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (cím: 1039 Budapest, Szentendrei út 237; adószám: 12015740-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-367778) továbbiakban Szervező.
 
3. Nyeremény
A Szervező a Nyertesnek és a Nyertes által kijelölt további egy személynek átad egy ún. Voucher-t, mellyel a Nyertes eltölthet egy két éjszakára szóló wellness hétvégét a Szervező által megjelölt szállodában. Szervező továbbá biztosít Nyertes részére a wellness hétvége idejére egy személygépkocsit, melyet Nyertes választ ki a Szervező által felkínált listából.
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény  felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik.
 
4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata
A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó a játék időtartama alatt befárad Szervező szentendrei úti Opel márkakereskedésébe és ott az általa kiválasztott gépjárművet tesztvezeti. A tesztvezetéshez szükséges regisztrálnia név, cím, telefonszám és e-mail cím megadásával. A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Többes regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli, így a felhasználó a sorsoláson sem vesz részt.
 
5. A nyertes kiválasztása
A fődíj azt a játékost illeti meg, akit 2017. november 30-án kisorsol a Gombos Kft. A sorsolásban a játék időtartama alatt tesztvezető érdeklődők regisztrációs ügyfél lapjai vesznek részt, melyekből véletlenszerűen választunk ki egyet.
A Szervező a nyertes értesítését a tesztvezetők a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész.
A játékban nem vehetnek részt a Gombos Kft. és Autóflotta Kft. munkatársai és hozzátartozói.
 
6. Részvételi feltételek
A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött, érvényes vezetői engedéllyel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a tesztvezetésre.
A játékban az vesz részt, aki elfogadta a jelen és az 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyereményjáték oldalán az adatait (név, irányítószám, település név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye legkorábban 2017. december 15-ig.
A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat. Több regisztráció esetén a regisztrációkat a Szervező törli.
 
7. Adatkezelési szabályok
Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztráció keretében megadott adatait a Szervező (Gombos Kft.), mint adatkezelők visszavonásig, az alább közölt célból kezelik.
 
A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
•1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
•1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
•1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
 
8. A regisztrált személy által tett nyilatkozat:
A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem: Hozzájárulok, hogy a Gombos Kft. visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjön a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaság adataimat közvetlen üzletszerzési célból visszavonásig kezelje, ennek keretében saját vagy üzleti partneri ajánlatot juttasson el postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján.

Ugrás az oldal tetejére